Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
Marius Pana caa6da7821 merge with upstream 1 rok temu
bin renamed triton to spearhead 2 lat temu
deps first commit 6 lat temu
etc joyent/node-triton#173 Add support for listing and getting triton nfs volumes 2 lat temu
lib merge with upstream 1 rok temu
test merge with upstream 1 rok temu
tools modified logo size 2 lat temu
.gitignore merge with upstream 1 rok temu
.gitmodules first commit 6 lat temu
.npmignore ignore all test config files 4 lat temu
CHANGES.md joyent/node-triton#258 triton instance create picks disabled image 1 rok temu
Makefile joyent/node-triton#225 improve 'make test-in-parallel' 2 lat temu
README.md merge with upstream 1 rok temu
TODO.txt joyent/node-triton#120 Ensure 'triton inst ls' only requires ListMachines RBAC access 3 lat temu
package.json merge with upstream 1 rok temu

README.md

logo

node-spearhead

This repository holds the node-spearhead CLI tool to work with the Spearhead Cloud. It is a fork of node-triton.

Installation and configuration

Get a Spearhead Cloud account

Create an account on the Spearhead Cloud and upload your SSH key. You can create an account here.

Data-centers

The list of available Spearhead Cloud data-centers is available here.

Installation

Install node.js, then:

npm install -g spearhead

Verify that it is installed and on your PATH:

$ spearhead --version
Spearhead CLI 6.1.4
https://code.spearhead.cloud/Spearhead/node-spearhead

Now you ca use spearhead to interact with our Public Cloud. More details about installation and configuration are available here.

License

MPL 2.0